SĀCIET AR TO, KAS UZRAKSTĪTS

Pievērsiet uzmanību, šajā pantā ir teikts, ka ticības gars atbilst tam, kas uzrakstīts. Citiem vārdiem runājot, jūs saņemat ticību, sākotnēji vēršoties pie Dieva Vārda. “Ticība atnāk no Dieva vārda dzirdēšanas…” (Romiešiem 10:17). Tāpēc sāciet meklēt Dieva apsolījumus vai faktus, kuri garantē jums vēlamo, un ticiet tiem mērķtiecīgi, tam izmantojot savu gribu.

Dariet pretēji tam, ko darīja Toms, un pasludiniet: “Es ticēšu šai Labajai Vēstij! Nav svarīgi, ko es jūtu vai redzu pretēji tam, es izvēlos ticēt tam, ko teicis ir Dievs, un nebūšu emociju vai apstākļu vadīts. Es izvēlos būt Dieva Vārda vadīts”.

Tiklīdz jūs ieņēmāt šādu pozīciju, veiciet nākamo soli un izpildiet instrukcijas, kuras Jēzus deva Marka evaņģēlijā 11:24-25: “Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks. Un, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus”.

Tiklīdz jūs to izdarījāt, turpiniet stāvēt ticībā. Turpiniet ticēt, ka jūs saņēmāt, un turpiniet tā runāt. Turpiniet pasludināt Dieva Vārdu un ticēt, ka jūsu teiktais īstenosies, un tas notiks. Iespējams, ne acumirklī vai pēc divdesmit četrām stundām, bet gala rezultātā, ja jūs tā turpināsiet darīt, jūs saņemsiet to, ko jūs runājat.

Man ļoti patīk dažas liecības šīs tēmas sakarā, ar kurām savā laikā dalījās brālis Kenets Heigins. Viena no tām bija par mācītāju, kurš cieta no diabēta trīsdesmit gadus. Brālis Heigins kalpoja šajā draudzē daudzas reizes, tāpēc, kad viņš ar sievu brauca netālu no šīs draudzes, viņi apstājās, lai satiktos ar mācītāju.

Sasveicinoties ar viņu, viņš samulsināja tos, sakot: “Es jau divus gadus nelietoju insulīna injekcijas!” Viņš jautāja viņam par to, kas notika, un viņš atbildēja: “Man beidzot pieleca tas, ko jūs sludinājāt par ticību, precīzāk tas, ko Jēzus mācīja par ticību Marka evaņģēlijā 11:23-24. Es ieraudzīju, ka man ir jātic, ka es saņemu savu dziedināšanu, bet Jēzus parūpēsies par to, lai es to saņemtu. Katru rītu lūgšanas laikā es vienkārši teicu: “Es ticu, ka pieņemu savu dziedināšanu no cukura diabēta”. Katru reizi, kad potēju sev insulīnu, es runāju šos vārdus: “Es ticu, ka saņemu savu dziedināšanu no cukura diabēta””. Cik es atceros viņš tā darīja divu gadu garumā. Pēc tam vienu dienu, kad viņš atnāca pie ārsta, viņam veica asins analīzes. Ārsts teica: “Es nekad neko līdzīgu neesmu redzējis savā dzīvē, jo īpaši cilvēkiem jūsu vecumā! Jūsu ķermenis izstrādā kvalitatīvu insulīnu. Jūs esat pilnībā dziedināts no cukura diabēta”.

Brālis Heigins atgriezās Bībeles Centrā REMA un par to izstāstīja studentiem. Daži cilvēki, kuriem arī bija diabēts, izdarīja to pašu un saņēma tādu pašu rezultātu.

Kenets Koplends