Jums nav pa spēkam palīdzēt visiem, bet kādiem jūs varat palīdzēt. Jūs esat Kristus miesa – Viņa kājas, Viņa rokas, Viņa mute, Viņa balss. Viņš var izglābt pazudušās dvēseles tikai ar cilvēku palīdzību, tādi kā jūs. Viņš jūs ir izredzējis un uzticējis jums Savu Vārdu. Jūs varētu domāt, ka citi ticīgie ir vairāk piemēroti šai misijai, bet tas tā nav. Neviens nevar izdarīt to, ko varat izdarīt jūs. Jūs esat unikāli un neatkārtojami.
Jēzus izvēlējās vienkāršus ļaudis, lai tie kļūtu par Viņa lieciniekiem. Vasarsvētku dienā 120 cilvēki tapa Svētā Gara pilni un ieguva spēku būt par Viņa lieciniekiem (Apustuļu darbi 1:8; 2:4). Neviens no viņiem nebija profesionāls priesteris. Viņi visi bija vienkārši ļaudis, kuri sastapa Jēzu, noticēja Viņa mācībai un pieņēma lēmumu sekot Viņam.
Vajāšanas piespieda pirmos kristiešus pamest Jeruzalemi. “Bet izklīdinātie staigāja apkārt, sludinādami evaņģēliju” (Apustuļu darbi 8:4). Kas tad bija izklīdinātie? Viņi bija vienkārši ticīgie. “Un visi izklīda pa Jūdejas un Samarijas novadiem, izņemot apustuļus” (Apustuļu darbi 8:1). Kā vīrieši, tā arī sievietes “staigāja apkārt, sludinādami evaņģēliju” .
Gan moceklis Stefans, gan evaņģēlists Filips bija vienkārši kristieši. Īsta Draudze ir vienkāršu cilvēku kustība, vienkārši ticīgie, kuros dzīvo Kristus, nevis reliģisko hierarhiju kopums.
Dievs vēlas jūs lietot priekš cilvēkiem tur, kur jūs atrodaties.
Jūsu mācītājs nevar kalpot tiem cilvēkiem, kuriem varat kalpot jūs: jūsu kursabiedriem, jūsu kolēģiem un jūsu kaimiņiem. Jūs esat saistošais posms starp Dievu un jūsu tuviniekiem. Jūs esat Viņa balss, Viņa ķermenis. Esiet Viņa liecinieki. Ļaujiet Viņam runāt caur jums
T.L.Osborns

Leave a comment