-MĪLĒT SAVU SIEVU
Tas nav ieteikums vai rekomendācija. Tas ir likums, kas ir skaidri izteikts Efeziešu 5:25: “Vīri, mīliet savas sievas…”. Citiem vārdiem runājot, ja jūs nemīlat savu sievu, tad jūs neesat paklausīgi Rakstiem. Šis pants arī runā to, kā jums ir jāmīl: “…tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā”. Pievērsiet uzmanību, ka šeit nav runa par to, lai saņemtu mīlestību, bet gan dotu, mīlestību, kura upurē sevi. Tieši vīram ir jāuzņemas iniciatīva tajā, lai atdotu sevi sievai.
Mūsdienu kultūrā valda uzskats par mīlestību, kā kaut kas tīri emocionāls. Bet tas ir nepilnīgs priekšstats. Patiesa mīlestība tiek atbrīvota caur gribas lēmumu. Psalmā 18:2 Dāvids saka: “Es Tevi mīlu no sirds dziļumiem, Kungs…”. Dāvids pieņēma lēmumu. Mīlestība pret Kungu tika atbrīvota caur viņa gribas lēmumu. Šajā lēmumā bija gan Dāvida griba, gan viņa emocijas. Tieši šādu mīlestību vīram ir jāizrāda pret savu sievu.
-BŪT UZMANĪGAM UN ATSAUCĪGAM
Vīram vienmēr ir jādod sievai iespēja brīvi izteikties un būt jūtīgam pret to, ko viņa domā vai jūt, pat tad, kad viņa to nevar izteikt vārdos. Viņas neizpaustās jūtas bieži ir visdārgākās, un par tām vīram būtu jāzina visvairāk. Problēma saskarsmē starp vīru un sievu, iespējams, ir visizplatītākais un galvenais faktors, kam ir izšķiroša loma ģimenes izjukšanā.
-PIEŅEMT LĒMUMUS
Pēc brīvas un cieņpilnas viedokļu apmaiņas vīrs un sieva nonāk līdz vietai, kur jāpieņem praktisks lēmums. Un šeit vīra pienākums ir pieņemt galīgo lēmumu. Parasti labas savstarpējas informācijas apmaiņas gadījumā. sieva labprāt dod vīram iespēju uzņemties atbildību
-VĪRAM IR JĀSĀK RĪKOTIES
Kopumā tas ir loģisks turpinājums lēmumu pieņemšanas procesam. Parasti tieši vīrs ir atbildīgs par praktiskajiem soļiem, kuri ir nepieciešami pieņemtā lēmuma īstenošanai.
Vīram var būt nepieciešams nodot sievai daudzus praktiskus ikdienas pienākumus, taču viņam ir jāuzmanās, lai neuzliktu viņai milzīgu ģimenes pienākumu daļu, it īpaši, ja pārim ir bērni. Pienākumu un darba dalīšana daļēji var būt balstīta uz viņu garīgajām dāvanām. Turklāt sievai jāspēj paļauties uz savu vīru, ja viņa nonāk krīzes situācijā un nezina, kā ar to tikt galā.
Dereks Prinss