Pēc tam, kad jūsu fokuss un jūsu sadraudzība ar Dievu kļūs pareiza, jūs spēsiet virzīties uz priekšu. “Virzīties uz priekšu” nozīmē “rīkoties, patstāvīgi pieliekot pūles, būt neatlaidīgam, izdarīt spiedienu”. Tāpat tas nozīmē “iet uz priekšu, izlēmīgi rīkojoties”.
Pāvils teica: “Es dzenos pretim mērķim, goda balvai – Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū” (Filipiešiem 3:14).
Lai kļūtu par uzvarētāju, ir jāiet uz priekšu. Jūs virzāties uz to, uz ko Dievs jūs ir aicinājis. Jūs nevis vienkārši peldat pa straumi, bet paļaujaties uz Dieva Vārdu, neatkarīgi no tā, ko jūs redzat ar savām fiziskajām acīm vai dzirdat ar savām fiziskajām ausīm.
Nav svarīgi, kādā garīgajā līmenī jūs šodien atrodaties. Jūs nepametīsiet vietu, ja netieksieties uz mērķi. Atceraties, ko es teicu par olimpiskajiem čempioniem? Viņi zina, ko nozīmē sasniegt mērķus, noliekot malā visu pārējo. Viņi zina, ko nozīmē iegūt balvu.
Ja parasti cilvēki parastā sportā ar viņu parastu vēlēšanos var izdarīt to, tad mēs ar jums vēl jo vairāk varam piepildīt savu aicinājumu pateicoties Svētā Gara spēkam un Dieva Vārdam, kas ir mūsu sirdīs un uz mūsu lūpām.
Atcerieties: pasaule vienmēr teiks, ka jums nekas nesanāks, ka jums tas ir pārāk grūti un ka jūs neesat pietiekami gudri. Bet Dievs saka: “Sāc virzīties uz mērķi, bet Es izdarīšu visu pārējo”.
Glorija Koplenda