Patiesība ir tāda, ka nav iespējams redzēt Dieva godību, sēžot krēslā. Jums ir jāvirzās uz priekšu. Jēzus teica: “Bauslība un pravieši valda līdz Jānim. Kopš viņa laika tiek pausta Dieva valstība, un ikviens ar sparu laužas tajā iekšā” (Lūkas 16:16). Pāvils rakstīja: “Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus” (Filipiešiem 3:12).
Nestāviet uz vietas. Šodien tas ir tikpat svarīgi, kā Mozus laikā. Mozus virzījās uz priekšu Garā. Viņš gribēja redzēt Dieva godību.
Šī kaislīgā vēlme iepazīt Dievu liek mums pielikt visas pūles un katru dienu tiekties satvert vēl lielāku Viņa Valstības teritoriju. Tas palīdz mums arvien labāk un labāk iepazīt Jēzu un pietuvoties mērķim, kuru mūsu priekšā ir nolicis Dievs. Ja jūs vēlaties dzīvot ar Dievu, kā Mozus un Pāvils, padariet šo vēlmi par savas dvēseles kliedzienu. Pāvila vēlme iepazīt Dievu lika viņam pieņemt lēmumu nekad nepadoties. Viņš bija pilns apņēmības gūt panākumus visā, līdz viņš izpildīs katru uzdevumu, ko Kungs viņam ir uzticējis.
Reiz, kad Sauls vajāja Dieva Draudzi, Jēzus pieskārās viņam, un Sauls (Pāvils) ieguva pestīšanu. Viņš uzticīgi kalpoja Dieva līdz tam brīdim, kad nonāca pie Viņa debesīs. Viņš negrasījās palikt pusceļā.
Glorija Koplenda