Vislielākā vājība šajā pasaulē ir neticība, bet vislielākais spēks – ticība, kas darbojas mīlestībā. Mīlestība, žēlsirdība un žēlastība uz visiem laikiem ir piesietas pie ticības. Bailes ir pretējas ticībai, bet mīlestībā nav baiļu.
Pasaule ir pilna ar bailēm, mokām, sirdsapziņas pārmetumiem, bet ticība un mīlestība to visu patiešām spēj pārvarēt. “Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls” (1.Jāņa 5:5). Dievs nodibināja zemi un cilvēci uz ticības ceļiem. Kad tu nostājies uz šī ceļa, tad bailes aizbēg, Dieva Vārds sāk darboties, un tu atrod stingru pamatu. Visi apsolījumi “Viņā jā, un Viņā āmen”, tiem, kas tic (2.Korintiešiem 1:20). Kad tev ir ticība uz Kristu, tad Dieva mīlestība ir tik reāla, ka tu jūti, ka vari darīt pilnīgi visu Jēzus dēļ.
Tie, kuri tic, – mīl. “Mēs mīlam (oriģin.) Viņu, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis” (1.Jāņa 4:19).
Kad Viņš mūs iemīlēja? – Kad bijām purvā.
Ko Viņš teica? “Tavi grēki tev piedoti” (Mateja 9:2).
Kāpēc Viņš to teica? Jo Viņš mūs iemīlēja. Priekš kam? Lai Viņš varētu daudz bērnus ievest godībā (Ebrejiem 2:10).
Kāds ir Viņa nodoms? Lai mēs būtu kopā ar Viņu uz visiem laikiem.
“Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli – mūsu ticība” (1.Jāņa 5:4).
Smits Viglsforts