Atslēga ticībai uz Dievu ir sirds ticība un apliecināšana.
Mūsu lūpas mūs dara par miljonāriem vai par nabagiem!
Mūsu lūpas mūs dara par uzvarētājiem vai tur mūs verdzībā!
Mēs varam savus vārdus piepildīt ar mīlestību, kura izkausē visaukstāko sirdi, vai piepildīt tos ar naidu un indi!
Mūsu vārdi var dot pašu debesu elpu!
Mūsu ticība nekad nepacelsies augstāk pār mūsu vārdiem.
Domas var atnākt, un tās var palikt. Bet ja mēs atsakamies izpaust domas vārdos, tā arī viņas nomirs, nepiedzimstot!
Mācieties domāt par diženām lietām.
Izmantojiet savus vārdus, kuri ietekmēs jūsu garu. Ticības apliecināšana rada realitāti.
Īstenošanās seko aiz apliecināšanas.
Kenets Heigins