Mēs nepiedzimstam attiecībās. Kurš no mums ir nācis pasaulē, stipri turoties kādam pie rokas? Mēs piedzimstam ar tukšām rokām un sākam mācīties par attiecībām ar cilvēkiem, bet pa īstam tas var sanākt tikai pēc tam, kad mēs sevi izpētām un atjaunojam attiecības ar Kungu.
Tas, par ko mēs tagad runājam, ir ārkārtīgi svarīgs priekš garīgās un emocionālās labklājības. Lieta ir tajā, ka priekš veselīgām attiecībām ar apkārtējiem ir noteikti noteikumi. Mēs nespēsim mīlēt citus pilnīgāk, kā paši sevi. Mēs no apkārtējiem tiecamies meklēt to mīlestību un uzmundrinājumu, kam vajadzētu nākt no mums pašiem.
Ja viņas attiecības ar Kungu un pašai ar sevi nav nostiprinātas, sieviete stāsies attiecībās ar vīrieti nepareizu mērķu vadīta. Viņa no viņa pieprasīs to, ko var iegūt tikai no pozitīva priekšstata par sevi un skaidras Dieva uztveres.
Palikt vienatnē nebūt nenozīmē, ka jums būs vientuļi. Vai esat kādreiz sevi izklaidējuši? Vairākums cilvēku netērē ne minūti tam, lai izklaidētu sevi, – viņi vien izklaidē citus. Viņi nekad neplāno vakaru priekš sevis, bet cieš savu vientulību, it kā viņi būtu ieslēgti atsevišķā kamerā. Taču tieši vientuļai sievietei ir laiks attīstīt īstu garīgumu. Viņa nav saistīta ar rūpēm par bērniem vai vīru. Viņai ir laiks tam, lai stiprinātu sevi un augtu dažādos līmeņos: finansiālajā labklājībā, garīgumā un personībā. Katrai no šīm jomām ir vajadzīga uzmanība, lai vajadzīgajā brīdi sieviete varētu skaidri atšķirt, vai viņa mīl pa īstam, vai viņai vienkārši kāds ir vajadzīgs.
1.Korintiešiem 7:34-35
“Tāpat neprecētā un jaunava rūpējas par Tā Kunga lietām, lai būtu svēta miesā un garā; bet precētā rūpējas par pasaules lietām, lai patiktu vīram. To es saku jums pašiem par labu, ne it kā gribēdams jums apmest cilpu, bet ka jūs godīgi dzīvojat un pie Tā Kunga turaties bez mitēšanās”.
Tāpēc es piedāvāju visupirms nodibināt attiecības ar jūsu Dievu, pēc tam pašai ar sevi, un rezultātā jūs būsiet gatava padalīties ar kādu citu ar tiem sava iekšējā miera augļiem, kurus uzskatīsiet par cienīgiem likt uz mīlestības galda.
Galvenajām lietām ir jābūt pirmajā vietā. Mūsu Dievs ir kārtības Dievs. Sākumā viņš radīja vienu pašu Ādamu, bet pēc tam deva viņam attiecības. Ādams pavadīja laiku ar Dievu un pats ar sevi, pirms pienāca laiks viņa lieliskajai sievai. Ja Dievs ir paredzējis dot jums laiku tuvai sadraudzībai ar Viņu, baudiet, pieņemot to kā iespēju nostiprināt savu veltīšanos un attīstīt personīgās īpašības.
T.D.Džeiks