Man ir Jēzus, Kurš var pateikt Vārdu, un tas piepildīsies. Man ir Jēzus, Kurš dzīvo manī, un manī atdzīvina ticību, kura tic, ka tā ir patiesība. Man ir Jēzus manī, Kurš nekad nav pieļāvis, lai es kļūtu mazdūšīgs vai noguris.
Tu nedrīksti aizmirst to, ka Svētais Gars tevī ieliek Savu mērķi.
Kad cilvēki sludina ielās, viņi saka: “Katrs, kas noticēs – tiks glābts”. Un viņi turpinās, ka katrs, kas tic, var tikt dziedināts. Tā ir viena un tā pati patiesība. Viņi to atkal un atkal uzsvērs. Viņiem ir tiesības tā runāt, jo: “Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti” (Jesajas 53:5).
Turpināsim virzīties ticībā uz priekšu, lai piepildītu Dieva gribu, un avoti, kurus mēs tik ļoti vēlamies, – izliesies. Esiet nomodā, turpiniet iet, nekad nezaudējiet skaidru vīziju. Esiet droši, ka tas ir paredzēts jums, kā arī jebkuram citam, un Dievs to patiešām darīs. Nekad neskatieties lejā, jo tad jūs redzēsiet tikai zemi un palaidīsiet garām Dieva parādīšanos. Visas svētības nāk no augšas. Tāpēc turpiniet skatīties uz Jēzu. Ja jūs nenoiesiet no ceļa, Viņš stiprinās jūs šajā ceļā.
Smits Viglsforts